(+84) 092 645 3456
Giao lưu cùng Trường Đại học Bách khoa Ngee Ann - Singapore (17-03-2016)
File nguồn không tồn tại hoặc không phải định dạng cho phép !. Lỗi tại Image->GetType()