(+84) 092 645 3456

Học phí & chính sách năm học 2015-2016

Lệnh thanh toán bằng chuyển khoản cần ghi rõ họ tên và ngày sinh của học sinh, số điện thoại liên lạc của người nộp và tên các khoản nộp. Nhà trường không quyết toán cho học sinh trong trường hợp không ghi rõ thông tin trên khi nộp tiền bằng chuyển khoản.

 QUY ĐỊNH THANH TOÁN

1.    Học phí và các khoản phí thanh toán bằng VND, có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào:

Lưu ý:

  • Lệnh thanh toán bằng chuyển khoản cần ghi rõ họ tên và ngày sinh của học sinh, số điện thoại liên lạc của người nộp và tên các khoản nộp. Nhà trường không quyết toán cho học sinh trong trường hợp không ghi rõ thông tin trên khi nộp tiền bằng chuyển khoản.
  • Người thanh toán chịu trách nhiệm tra phí ngân hàng.

2.    Mọi khoản phí phải được thanh toán đúng hạn. Việc thanh toán chậm trễ có thể dẫn tới không có chỗ trong lớp. Học sinh đang học, nếu chậm thanh toán sẽ phải chịu lãi suất quá hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày hết hạn nhưng không được chậm quá 30 ngày. Học sinh có thể bị buộc thôi học nếu không nộp đủ học phí.


3.   Trường hợp thôi học mà không báo trước một tháng theo qui định sẽ nộp phạt tương đương một tháng học phí trước khi mọi thủ tục được hoàn tất.


4.   Nhà trường bảo lưu quyền định kỳ xem xét lại và điều chỉnh các khoản phí và chính sách phù hợp với thực tế. Mức tăng hàng năm không vượt quá 15% trừ trường hợp mức lạm phát vượt quá 15% theo công bố của Chính Phủ.

ứng dụng windows streaming server free phần mềm live video broadcasting kinh doanh khóa cửa kính bằng vân tay cách live broadcast video streaming trên bigo cung cấpchuông cửa thông minh có hình han quoc ứng dụnglưu trữ video trên internet an toàn web servervideo hosting free