Chương trình học dự án

    Chương trình Giáo dục:

  • Áp dụng phương pháp học tập trải nghiệm thực tế, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cá nhân trẻ.
  • Hướng dẫn cho học sinh phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mang lại hứng thú học tập cho học sinh.
  • Tôn trọng cá tính riêng của từng học sinh mầm non, nuôi dưỡng và giáo dục tính cách theo hướng tích cực trong độ tuổi từng em.
hotline0926.453.456