Chính sách hỗ trợ truy cập

Chúng tôi cam kết làm cho nội dung trên trang web có thể tiếp cận tất cả khách truy cập vào trang web của chúng tôi, kể cả những người khuyết tật.

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của Tập đoàn Mạng Toàn cầu (W3C). Đây là tập đoàn quốc tế chịu trách nhiệm về việc đặt ra các tiêu chuẩn công nghệ web. Tập đoàn đã thành lập một nhóm làm việc, Sáng Kiến Tiếp cận Web (WAI) nhằm xác định các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận trang web dành cho người khuyết tật.

hotline0926.453.456